EPC

EASME

Izvršna agencija za malo i srednje poduzetništvo (EASME) uspostavljena je od strane Europske komisije kako bi u njezino ime upravljala sa nekoliko programa Europske unije. Zamjenjuje EACI (Izvršnu agenciju za konkurentnost i inovacije) koja je upravljala Europskom poduzetničkom mrežom (EEN), Inteligentnom energijom u Europi (IEE), Eko inovacijama i programom Marco Polo. Programi kojima trenutno upravlja ova agencija:

  • program COSME uključujući Europsku poduzetniku mrežu i poslovanje mladih u Europi;
  • dijelovi programa Horizon 2020 koji se odnose na industrijsko vodstvo, društvene izazove i SME instrument;
  • dio programa LIFE koji je namijenjen zaštiti okoliša i klimatskim akcijama;
  • dio Europskog pomorskog i ribarskog fonda (EMFF);
  • dio programa Inteligentne energije u Europi i inicijative Eko-inovacije.

 

Cilj EASME agencije je pomoći u stvaranju konkurentnijeg i resursno učinkovitijeg europskog gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama. Istovremeno, agencija pruža kvalitetnu podršku svojim korisnicima, provodeći politike Europske unije u djelo. Također, brine da projekti financirani sredstvima iz programa za koje je zadužena daju rezultate i dostavlja Europskoj komisiji vrijedne podatke za kreiranje svojih politika.

 

Više o ovoj agenciji saznajte u OVDJE.:

Izvor: http://ec.europa.eu/easme/

Top