EPC

EPC Hodogram

ŠTOTKOULOGA EPC INFO CENTRA
Ispitivanje primjenjivosti EPC
modela
 • Ispunjavanje Kontrolne liste isplativosti
 • Predstavnici jednica lokalne samouprave (JLS)

 • Savjetuje JLS, pomaže pri ispunjavanju
  Kontrolne liste isplativosti

  arrow  
Prikupljanje podataka

 • Provedba detaljnog energetskog pregleda i izrada Izvješća o provedenom detaljnom energetskom pregledu
 • Osobe ovlaštene za provođenje energetskih pregleda od strane Ministarstva graditeljstva
 • Definiranje Metodologije provođenja detaljnog energetskog pregleda sustava javne rasvjete

  arrow  
Gruba analiza rekonstrukcije

 • Procjena investicijskih troškova i potencijala ušteda

Predstavnici JLS

 • Na osnovu Izvješća o provedenom energetskom pregledu

 • Savjetovanje i pregled Izvješća o provedenom energetskom pregledu
  arrow  
Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije Predstavnici JLS

 • Odgovorna osoba ovisno o organizacijskoj strukturi

 • Savjetovanje i pregled Izvješća o provedenom energetskom pregledu
  arrow  
Predstavnici JLS

 • Koji dio sustava rekonstruirati
 • Koje parametre kvalitete usluge zahtijevati

Izrada prijedloga Ugovora o energetskom učinku između JLS i ESCO tvrtke

 • Odgovorna osoba ovisno o organizacijskoj strukturi

 • Savjetuje o selekcijskim kriterijima, kriterijima kvalitete usluge i ostalim kriterijima javne nabave.
 • Osigurava prijedlog teksta Natječajne dokumentacije
  arrow  
Izrada prijedloga Ugovora o energetskom učinku između JLS i ESCO tvrtke

 • Definiranje prava i obveza
 • Definiranje načela podjele rizika
 • Definiranje plana mjerenja i
  verifikacije ušteda

Predstavnici JLS
 • Savjetuje JLS o bitnim sastavnicama Ugovora o energetskom učinku
 • Osigurava prijedlog teksta Ugovora o energetskom učinku kao sastavnog dijela Natječajne dokumentacije

  arrow  
Raspisivanje javne nabave za energetsku uslugu


Predstavnici JLS
 • Po potrebi sudjeluje kao stručna podrška JLS pri otvaranju i ocjenjivanju ponuda pristiglih na javni natječaj

  arrow  
Provedba rekonstrukcije po EPC modelu financiranja

 • Projektiranje
 • Izvođenje radova
 • Razdoblje zajamčenih ušteda
 • Razdoblje prijenosa prava vlasništva

ESCO tvrtka
Pružanje podrške JLS pri kontroli
 • Projektiranog rješenja;
 • Provedbe rekonstrukcije;
 • Rezultata rekonstrukcije (mjerenja i verifikacije ušteda);
Pružanje informacija ESCO tvrtkama
 • O dostupnim izvorima financiranja;
 • O pravnim i tehničkim kriterijima javne nabave;

Top