Objavljeno: 20-10-2016

Objavio/la: Marko Miletić

Izrađen prvi Akcijski plan u Hrvatskoj

U sklopu Streetlight-EPC projekta izrađen je prvi Akcijski plan modernizacije, rekonstrukcije i upravljanja sustavom javne rasvjete čija izrada je definirana Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11). 

Akcijski plan rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete predstavlja strateški dokument Grada Kutine u smislu razvoja sustava javne rasvjete za razdoblje od 2017. do 2027. godine, odnosno sljedećih 10 godina. Na temelju rezultata izrađene Studije izvodljivosti JPP projekata male vrijednosti, odnosno financijske analize (vrijednosti za novac) i analize rizika, napravljene su preporuke za odabir optimalnog modela financiranja, odnosno moguće potrebne razine bespovratnog sufinanciranja kako bi projekt dugoročno bio financijski održiv. Na ovaj način Gradu Kutini osigurava se alat za donošenje odluke o načinu provedbe modernizacije sustava javne rasvjete te optimalnom izvoru financiranja.