O projektu

Uvođenjem programa upravljanja kvalitetom i certifikacije European Energy Award (eea) u Belgiji, Grčkoj, Poljskoj i Hrvatskoj, projekt ima za cilj uspostavu svih potrebnih struktura u gradovima/općinama za provedbu održivih klimatskih i energetskih politika. Tijekom projekta, 30 pilot gradova/općina će dalje razvijati i provesti svoju klimatsku i energetsku strategiju korištenjem eea standarda i kriterija. Vanjski savjetnici će voditi i pratiti napredak, dok će certifikacija osigurati da gradovi/općine provode svoje klimatske i energetske planove u skladu sa visokim standardima kvalitete. Iskustva i uspjesi grada/općine pokazati će put drugim gradovima/općina u ciljnim regijama kako da se uključe u eea inicijativu.


Ciljevi projekta

  • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom European Energy Award i sheme certifikacije u četiri zemlje članice EU

Partneri na projektu će razviti uspješan međunarodni program upravljanja kvalitetom za provedbu lokalne klimatske politike u 12 regija, odnosno četiri zemlje članice EU. Također će biti uspostavljeni i nacionalni eea uredi, uključivši dionike s različitih razina upravljanja.

  • Povećanje razine znanja: osnažiti općine za provedbu klimatskih strategija na temelju integriranih energetskih i klimatskih planova

U sklopu projekta osnovati će se Energetski tim za svaku općinu/grad koji će razviti program energetske politike (ukupno 30), s detaljnim opisom obvezujućih aktivnosti, odgovornosti i rokovima za naredne godine.

  • Mjerenje energetske potrošnje, CO2 i troškova, kao i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u 30 pilot gradova/općina

Tijekom razdoblja trajanja projekta, 30 pilot općina dobiti će smjernice za provedbu njihove energetske politike. Gradovi/općine će procijeniti i planirati aktivnosti na 6 područja djelovanja: Razvoj i prostorno planiranje, javne zgrade i objekti, opskrba i zbrinjavanje, mobilnost, unutarnja organizacija te komunikacija i suradnja.

  • Certifikacija općina/gradova koja osigurava standard kvalitete i pozitivan imidž općine/grada

Kao dio eea procesa, energetski timovi i vanjski savjetnici provjeravati će rad svih pilot gradova/općina sudionika IMPLEMENT projekta, kroz godišnje interne revizije. Ove revizije će rezultirati certifikatom i ovisno o stopi uspješnosti, dodjelit će se Eurpean Energy Award.


The European Energy Award

The European Energy Award (eea) je sustav certifikacije i upravljanja kvalitetom za gradove/općine koji se zalažu za održivu energetsku, klimatsku i prometnu politiku. Od mobilnosti do komunikacije i suradnje, od prostornog planiranja do opskrbe energijom – eea predstavlja najopsežniji sustav upravljanja kvalitetom za gradove/općine u području energetske učinkovitosti budući da obuhvaća cijeli niz dokazanih mjera zaštite energije i klime koje gradovi/općine mogu provoditi. Uspjeh eea temelji se na 3 glavne prednosti za gradove/općine: Proces eea omogućava da se stvari napokon pokrenu - donosi strukturu u lokalnu klimatsku politiku i pomaže gradovima/općinama prepoznati, planirati, provoditi i revidirati najprikladnije aktivnosti zaštite klime u kontinuiranom procesu. Sudionici. Interdisciplinarni energetski tim djeluje kao "motor" procesa te povezuje unutarnja znanja i vještine tim je podržan od strane obučenog eea savjetnika. Alati. Svi gradovi/općine koji sudjeluju dobiti će pristup eea alatu za upravljanje, kao i njegovom katalogu mogućih mjera, što im pomaže u planiranju svojih aktivnosti. Odgovarajuće mjere standardizirane su na europskoj razini, ali su konkretizirane na lokalnoj razini- to omogućuje međunarodnu usporednu analizu koja uzima u obzir svaki grad/općinu i njihovu sposobnost djelovanja.


Obzor 2020

Obzor 2020 je najveći program EU za istraživanje i inovacije s gotovo 80 milijardi Eura raspoloživih sredstava tijekom 7 godina (2014. do 2020.). To je financijski instrument koji provodi Inovacijsku uniju, vodeću inicijativu Europe 2020, s ciljem osiguranja globalne konkurentnosti Europe. Mogućnosti financiranja u okviru Obzora 2020 utvrđene su u višegodišnjim programima rada, koji pokrivaju veliku većinu dostupnih potpora.

Više informacija o Programu na: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/