Pilot gradovi

Grad Velika Gorica

Područje Grada Velike Gorice prostire se na površini od 328,66 km2 i zahvaća Turopoljsku nizinu, dio Posavine i Vukomeričkih gorica. S brojem 65 000 stanovnika za područje Grada i samim naseljem od preko 30 000 stanovnika, Velika Gorica zauzima šesto mjesto u Republici Hrvatskoj. Velika Gorica je najveći i najznačajniji grad Zagrebačke županije, grad mogućnosti, grad mladih, grad velikog povijesnog i kulturnog nasljeđa, grad ekološki očuvanog okruženja, grad urbane jezgre i prelijepe ruralne okolice.

http://www.gorica.hr/


Grad Jastrebarsko

Grad Jastrebarsko sa svojih 58 manjih ili većih naselja udaljen je 30 km jugozapadno od Zagreba, a na prostoru od 229 km2 živi 15 866 stanovnika. Razvoj Grada zasniva se na čistoći prirode, proizvodnji zdrave hrane i izvrsnih vina, na obrtu i maloj privredi, a iznad svega na turizmu i dolasku izletnika sladokusaca, planinara, lovaca i ribiča. Najznačajniji kulturni spomenici u središnjem gradskom naselju, Jastrebarskom, su Erdödyjev dvorac, franjevački samostan s proštenjarskom crkvom svete Marije i župna crkva svetog Nikole.

http://www.jastrebarsko.hr/


Grad Ivanić Grad

Prema svom prostornom položaju u granicama Zagrebačke županije Grad Ivanić Grad zauzima područje njezinog jugoistočnog dijela, pri čemu svojim južnim rubom graniči sa Sisačko-moslavačkom županijom, a manjim dijelom sjeveroistočne granice prislanja se uz Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Područje Grada Ivanić Grada kao prostora lokalne samouprave sastoji se od 22 naselja. Prvi se puta u zapisima Ivanić Grad spominje još u 13. stoljeću, točnije 1246. godine. Život na ovim prostorima, dakako, vrije i puno ranije, ali pretpovijesno doba i doba prvih povijesnih zapisa još nije dovoljno istraženo.

http://www.ivanic-grad.hr


Grad Zaprešić

Zaprešićki kraj obuhvaća površinu od 251,8 km2 i područje je danas administrativno podijeljeno na grad Zaprešić, te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Marija Gorica, Pušća, Jakovlje i Luka. Zaprešić se počinje intenzivnije razvijati tek posljednjih tridesetak godina zahvaljujući geoprometnom položaju, odnosno prolazu glavne prometne žile kucavice Zagreba i Hrvatske prema Hrvatskom zagorju, Sloveniji i dalje prema zapadnoj Europi. Te pojačane veze sa Zagrebom i prigradsko turističko-rekreacijsko valoriziranje Marijagoričkog prigorja, zajedno sa kulturno-povijesnim znamenitostima cijeloga kraja utječu na njegov razvoj, suvremeniji gradski i industrijski preobražaj, te na povećanje njegova stanovništva.

http://www.zapresic.hr


Grad Pregrada

Grad Pregrada jedinica je lokalne samouprave unutar Krapinsko-zagorske županije, zauzima površinu od 67,2551 km2, sastavljena je od 26 naselja s ukupno 6 594 stanovnika, a gustoća stanovanja iznosi 98 stanovnika/km2. Područjem grada ne prolaze magistralni cestovni pravci kao ni željeznička pruga. Najveći dio zemljišta pripada poljoprivrednim katastarskim kulturama te je važna resursna osnova mogućeg daljnjeg razvoja u smislu intenziviranja poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Pogodnost obrade poljoprivrednog zemljišta očituje se u reljefno povoljnom položaju poljoprivrednog zemljišta u dolinama potoka te blagim padinama.

https://www.pregrada.hr


Grad Karlovac

Smješten u središnjoj Hrvatskoj na dodiru nizinske i gorske Hrvatske te Pokupja i Korduna, Karlovac je uokviren rijekama Kupom, Koranom, Dobrom i Mrežnicom. S obzirom na to da se nalazi u najužem dijelu Hrvatske, svega 50-ak kilometara udaljen od Slovenije i Bosne i Hercegovine, Karlovac ima važno prometno i gospodarsko značenje. Gradsko područje se prostire na 402 km2 te broji 55 705 stanovnika. Karlovac je građen i osmišljen po mjeri čovjeka: u zelenim dolinama četiriju rijeka, ispod Starog grada Dubovac, u stoljetnim perivojima i promenadama, biciklističkim stazama, u tradiciji kulture, športa, obrtništva i trgovine.

http://www.karlovac.hr