REGEA

Međunarodni projekti

Ukratko o projektu:

Cilj projekta bio je identificirati i dati konkretne prijedloge za uklanjanje svih ne-tehnoloških prepreka za izdavanje koncesija i poticanje projekata izgradnje malih hidroelektrana. U projektu je sudjelovalo sedam partnera: Province of Cremona - Italija (voditelj projekta), CESI RICERCA SPA – Italija, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilista u Zagrebu – Hrvatska, Karlovačka županija - Hrvatska, Norwegian University of Science and Technology – Norveška, Regional Secretariat of Attica - Grčka i Energieagentur Waldviertel - Austrija.

 • EU program: Inteligenta energija za Europu (IEE)
 • Vrijednost projekta: 858.416 €
 • Vrijeme trajanja projekta: siječanj 2008. – siječanj 2011.

 

 Ukratko o projektu:

Cilj projekta bio je razviti održivu regiju u pokrajini Sjeverni Tipperary u Republici Irskoj, kroz provedbu aktivnosti iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Aktivnosti na projektu uključivale su ugradnju poboljšane toplinske izolacije u postojeće zgrade i obiteljske kuće, ugradnju sustava grijanja u kućanstvima koja će koristiti obnovljive izvore energije, izgradnju 'eko-naselja' u naselju Cloghjordan i izgradnju sustava područnog grijanja na biomasu i solarne  kolektore. REGEA je koordinirala aktivnosti vezano uz istraživanje socijalnih i gospodarskih učinaka projekta.

 • EU program: CONCERTO
 • Vrijednost projekta: 10.145.000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: srpanj 2007. – lipanj 2012.

 

Ukratko o projektu:

Cilj projekta bio je na osnovu razmjene znanja i iskustva među regijama doprinijeti povećanju učinkovitosti korištenja energije i smanjenju potrošnje energije u javnim ustanovama Karlovačke županije provođenjem modela sustavnog gospodarenja energijom. Na projektu su uz Agenciju i stručne službe Karlovačke županije sudjelovale i agencije iz talijanske regije Abruzzo - Agenzia Regionale per l'Edilizia e il Territorio te ARAEN - Agenzia Regionale per l' Energia.

 • EU program: PHARE CBC/INTERREG IIIA – New Adriatic Neighbourhood Programme
 • Vrijednost projekta: 184.000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: rujan 2008. – studeni 2009.

Ukratko o projektu:

Projekt PEM – Public Energy Management bio je usmjeren na podizanje razine svijesti i promociju održivog korištenja prirodnih resursa kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti i ostvarivanje energetskih ušteda u potrošnji na području Karlovačke županije i Grada Banja Luka. Aktivnosti na projektu uključivale su izradu i distribuciju edukativnih materijala te organizaciju edukativnih radionica, izradu zajedničke strategije i Akcijskog plana za povećanje energetske učinkovitosti u prekograničnom području, praćenje potrošnje energenata, održavanje natjecanja u energetskoj učinkovitosti te uključivanje u EU Display kampanju.

 • EU program: IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina
 • Vrijednost projekta: 162.548,14 €
 • Vrijeme trajanja projekta: siječanj 2011. – lipanj 2012.

 


Ukratko o projektu:

Projekt Biomass Trade Centres 2 ( BTC 2) pokrenut je u svrhu promocije korištenja goriva iz drvne biomase te stvaranja novih poslovnih mogućnosti na tržištu drvne biomase. Projekt je sufinanciran u sklopu programa Inteligentna energija za Europu, a provodio se od strane 11 partnera iz 9 zemalja Europske Unije. Krajnji cilj projekta, odnosno povećanje proizvodnje i korištenja energije iz drvne biomase, nastojao se postići motiviranjem identificiranih skupina na ulaganje u sabirno-logističke centre i pokretanje projekata ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase. Aktivnosti na projektu uključivale su izradu promotivnih brošura, organizaciju edukativnih radionica i treninga, stručnih ekskurzija i posjeta primjerima dobre prakse, promociju standarda kvalitete drvne biomase, izradu studija izvodljivosti te stručnu i tehničku pomoć pri otvaranju sabirno-logističkih centara za biomasu ili pokretanju projekata ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase.

 • EU program: Intelligent Energy Europe
 • Vrijednost projekta: 1.580.683 €
 • Vrijeme trajanje projekta: svibanj 2011. – travanj 2014.

Ukratko o projektu:

Provedba projekta započela je u siječnju 2012. godine pod vodstvom Francuskog nacionalnog instituta za energetiku - ADEME. U sklopu projekta Maximising Topten Communication on Top Runner Products: Euro Topten Max analizirana su tržišta energetski učinkovitih uređaja u 19. zemalja partnera iz EU koji su činili projektni konzorcij. REGEA je napravila analizu energetski učinkovitih uređaja u  RH. Analiza tržišta koju je napravila REGEA, obuhvatila je sljedeće kategorije uređaja: hladnjaci, perilice rublja, televizori, usisavači, sušilice rublja, klima uređaji i profesionalni hladnjaci. Glavni cilj projekta bio je podizanje svijesti potrošača o načinima uštede energije i očuvanja okoliša kupnjom energetski najučinkovitijih proizvoda.

 • EU program: Intelligent Energy Europe
 • Vrijednost projekta: 2.148.819 €
 • Vrijeme trajanja projekta: siječanj 2012.- studeni 2014.

 

Ukratko o projektu:

Projekt LEAP (Leadership in Energy Action and Planning) provodilo je deset partnera iz sedam europskih država usmjerenih na međusobnu suradnju u postizanju visoko postavljenih energetskih i klimatskih ciljeva Europske unije do 2020., na način da se politika energetski održivoga razvoja učini sastavnim dijelom aktivnosti i praksi lokalnih uprava. Projekt LEAP nastojao je povećati sposobnost lokalnih uprava u EU da predvode i promiču korištenje mjera energetski održivoga razvoja te pokrenu gospodarstvo na lokalnoj razini prema smanjenju emisija CO2. Podizanjem svijesti i informiranjem stručnjaka i političara, razvijanjem potrebnih vještina i znanja, jasnim porukama o politici energetski održivoga razvoja željelo se postići uklanjanje prepreka za energetski održivi razvitak grada. U sklopu projekta LEAP pokrenuo se veliki broj aktivnosti temeljenih na suradnji lokalnih uprava – partnera na projektu i najboljim energetskim projektima provedenih u njihovim gradovima. Međusobna razmjena iskustava pomoći će u povećavanju kapaciteta i razvijanju potrebnih vještina za uspješno provođenje mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

 • EU program: Inteligent Energy Europe
 • Vrijednost projekta: 1.975.383 €
 • Vrijeme trajanja projekta: svibanj 2011. – listopad 2013.

Ukratko o projektu:

Projekt Enhancing the implementation of quality and sustainability standards  and certification schemes for solid biofuels (SolidStandards) bio je usmjeren na  najnovija postignuća i razvitke vezane uz aspekte kvalitete i održivosti krutih  biogoriva, posebice na razvoj odgovarajućih sustava normizacije i certifikacije.  Kroz  projekt  SolidStandards,  predstavnici  industrije  krutih  biogoriva informirani su i educirani u području normizacije i certifikacije te su se prikupile  povratne  informacije  koje  su proslijeđene  relevantnim  komitetima  za normizaciju odnosno donositeljima odluka

 • EU fond: Inteligent Energy Europe
 • Vrijednost projekta:
 • Vrijeme trajanja projekta:

Ukratko o projektu:

 

Projekt je imao za cilj jačanje kapaciteta ruralnih zajednica i razvoj niza mehanizama koji im olakšavaju energetsko planiranje te izrada Akcijskih planova energetski održivog razvoja (SEAP-a) u sklopu kojih su identificirani konkretni lokalni energetski projekti za provedbu te mogući izvori financiranja njihove provedbe. Koordinator projekta bio je Nacionalno tehničko sveučilište iz Atene (NTUA), a na projektu je sudjelovalo ukupno 10 partnera iz Austrije, Bugarske, Portugala, Njemačke te Hrvatske. U sklopu projekta REGEA je izradila dva Akcijska plana energetski održivog razvitka gradova – za Svetu Nedjelju i Dugo Selo.

 • EU program: Intelligent Energy Europe programme
 • Vrijednost projekta: 970.892 €
 • Vrijeme trajanja projekta: srpanj 2011.-srpanj 2014.

 

 

 

Ukratko o projektu:

Cilj ovog projekta bila je uspostava jakog mehanizma potpore javnom sektoru u provedbi projekata održivog korištenja energije kroz umrežavanje i edukaciju djelatnika energetskih agencija što je doprinijelo provedbi projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, sudjelovanju u EU projektima te jačanju sposobnosti samofinanciranja. 

 • EU Fond: Njemačko federalno ministarstvo za zaštitu okoliša i nuklearnu sigurnost (BMU) uz potporu Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ)
 • Vrijednost projekta:
 • Vrijeme trajanja projekta:

Ukratko o projektu:

Projekt Sustainable Energy for Rural Communities - SUSTAINCO bio je usmjeren na poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama sukladno inicijativi EU, kojom sve nove zgrade moraju biti zgrade gotovo nulte potrošnje (engl. Nearly Zero Energy Buildings-NZEB) do 2020. godine. REGEA je djelovala kao koordinator projekta u cjelokupnom trogodišnjem razdoblju provedbe aktivnosti (travanj 2012.- travanj 2015.). Kao najvažnije projektne aktivnosti, provedene u Hrvatskoj, valja izdvojiti- tehnički i financijski alat izrađen u svrhu olakšavanja procesa planiranja i projektiranja projekta izgradnje ili obnove zgrade po standardima energetski gotovo nulte gradnje (www.sustainco.hr), organizacija/suorganizacija konferencija na temu energetske učinkovitosti, mentorstvo i stručna pomoć (s ciljem jačanja stručnog kadra javnih tijela) pri planiranju i realizaciji više od šest projekata izgradnje i obnove zgrada stručni nadzor na obnovi dva objekta.

 • EU program: Inteligentna energija za Europu (IEE)
 • Vrijednost projekta: 1.500.000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: travanj 2012. – travanj 2015

Ukratko o projektu:

Glavni cilj projekta BUY SMART + bilo je jačanje sustava zelene javne nabave u 7 zemalja članica EU te prijenos znanja za 8 budućih zemalja članica (među kojima je i Hrvatska). Projektni tim čini 18 partnera iz 15 različitih zemalja, a to su redom: Berlinska energetska agencija (Njemačka - koordinator projekta), B.&S.U. Beratungs und Service Gesselschaft Umwelt Gmbh (Njemačka), Climate Alliance (Njemačka), Ciparska energetska agencija (Cipar), Ekodoma (Latvija), Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (Italija), Energiaklub (Madžarska), Energikontor Sydost (Švedska), O.Oe. Energiesparferband (Austrija), Energy Research and Modernising Institute (Rumunjska), Kaunas Regional Energy Agency (Litva), RAEE (Francuska), ANATOLIKI s.a. (Grčka), Sofia Energy Centre (Bugarska), SEVEn (Češka), Building and Civil Engineering Institute (Slovenija) i CONSIP (Italija).

 • EU program: IEE
 • Vrijednost projekta: 1.500.000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: svibanj 2009 – listopad 2011.

 

Ukratko o projektu:

Projektom je obuhvaćena energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada Zagreba kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za 87 javnih zgrada - osam zgrada Gradske uprave, 13 zgrada osnovnih škola, osam zgrada srednjih škola, 32 zgrade dječjih vrtića, šest zgrada domova za starije i nemoćne, dvije zgrade domova zdravlja i 18 zgrada mjesne samouprave. Projektom je obuhvaćena i modernizacija 3000 rasvjetnih tijela javne rasvjete LED rasvjetnim tijelima s kontrolnim upravljačkim sustavom. Projekt  vrijedan gotovo dva milijuna eura, a provodio se do ožujka 2016. Odobrenjem ZagEE projekta, Grad Zagreb je postao jedan od rijetkih gradova jugoistočne Europe koji je uspješno aplicirao na sredstva programa MLEI PDA.

 • EU program: MLEI PDA
 • Vrijednost projekta: 1.813.438 €
 • Vrijeme trajanja projekta: travanj 2013. – ožujak 2017.

 

Ukratko o projektu:

Cilj projekta bilo je postizanje ušteda energije u Uniji u iznosu od 20% i to upravo značajno većim korištenjem Ugovora o energetskom učinku (EPC). Kako je i naglašeno u novoj Direktivi o energetskim uslugama (2012/27/EU), energetske usluge poput Ugovora o energetskom učinku važan su alat za energetsku rekonstrukciju zgrada i za unaprjeđenje javnih infrastruktura. Projekt EESI2020 ciljao je na pružanje podrške velikim gradovima i metropolitanskim regijama u sustavnoj provedbi EPC projekata – u sklopu projekta sudjelovalo je  9 europskih metropola na kojima su  provedeni i pilot projekti kao što su Berlin, Prag, Barcelona, Oslo, Dublin, a među njima i Grad Zagreb.

 • EU program: IEE
 • Vrijednost projekta: 1.459.768 €
 • Vrijeme trajanja projekta: travanj 2013. – ožujak 2016.

 

Ukratko o projektu:

RE-SEEties je bio dvogodišnji  projekt  usmjeren na rješavanje problema neučinkovitog  korištenja  prirodnih resursa  u  europskim  gradovima.  Uz sudjelovanje osam gradova i regija te brojnih europskih profesionalnih institucija projekt nastoji unaprijediti procese donošenja integriranih strateških dokumenata i razinu stručnosti lokalnih vlasti na polju energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora  energije i gospodarenja  otpadom. Partner Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske na projektu je grad Ivanić-Grad za koji će se u sklopu projekta izraditi lokalna strategija gospodarenja otpadom i energijom te provesti edukativna-promotivna kampanja usmjerena na promjenu ponašanja potrošača i smanjenju potražnje za energijom.

 • EU program: The project is funded by the European Union and the South East Europe Transnational Cooperation Programme.
 • Vrijednost projekta: 2.249.000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: listopad 2012. – listopad 2014.

 

Ukratko o projektu:

Glavni cilj SMARTinMED projekta bilo je poticanje razvitka malog i srednjeg poduzetništva energetskog sektora kroz uspostavu komunikacijskih kanala za prijenos znanja i pozitivnih iskustava između energetskih klastera na području Sredozemlja. U sklopu projekta SmartinMed sudjelovala je Tvrtka Vodolim iz Donje Stubice koja se bavi izgradnjom niskoenergetskih kuća, adaptiranjem i opremanjem raznih objekata te trgovinom, koja je bila pilot projekt poslovnog modela Canvas. Taj model predstavlja inovativan i zanimljiv pristup poslovanju poduzeća bilo da je riječ o unapređenju poslovanja cijele tvrtke, implementaciji novih proizvoda, usluga i projekata ili pak unaprjeđenju starih.  Njegova uspješna primjena pomogla je  unaprijediti poslovanje tvrtke Vodolim, te im kroz identifikaciju i uklanjanje uočenih barijera otvorila vrata novim ulaganjima i razvitku proizvoda i tehnologija konkurentnih na domaćem i inozemnim tržištima.

 • EU program: Transnacionalni operativni  program Mediteran (MED)
 • Vrijednost projekta:  1.336.860,00  €
 • Trajanje projekta: veljača 2013.- lipanj 2015.

 

Ukratko o projektu:  

Na ovom je projektu REGEA sudjelovala u svojstvu konzultanta. Konačni rezultati ovog velikog projekta koji se 18 mjeseci provodio u Albaniji i na Kosovu predstavljeni su brojnim predstavnicima ministarstava i tijela nadležnih za energetiku, šumarstvo i zaštitu okoliša Republike Kosovo te Svjetske banke, UN-a i drugih međunarodnih organizacija. Međunarodni konzorcij su uz Agenciju činili i nizozemski CNVP - Connecting Natural Values and People, NRS - Natural Resource Solutions (Kosovo), Diava Consulting (Albanija), Sv. Cyril and Methodius University, Faculty of Forestry Skopje (Makedonija) te Wageningen University.

 • Fond: World Bank

Ukratko o projektu:  

Štedi projekt proveden je s ciljem informiranja predstavnika gradova i općina, ali i ostalih dionika na području Republike Hrvatske o važnosti planiranja i izvođenja projekata javne rasvjete na ekološki i ekonomski održiv način. Konzorcij su sačinjavali partneri iz Slovenije (Općina Krško, Lokalna energetska agencija Dolenjska- Posavje- Bela Krajina, Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje, Fakultet elektrotehnike Sveučilišta u Ljubljani) te Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Grad Zaprešić i Grad Jastrebarsko kao hrvatski predstavnici u projektu. Najzanimljiviji dio projekta bili su i pilot projekti u sklopu kojih je u Gradu Zaprešiću rekonstruirana rasvjeta šetnice, dok je u Jastrebarskom napravljena demonstracijska pruga dekorativne rasvjete crkve Svetog Nikole i crkve Svetog Jurja u Jastrebarskom.

 • EU program: IPA prekogranična suradnja Slovenija – Hrvatska
 • Vrijednost projekta: 419.344,39 €
 • Vrijeme trajanja projekta: siječanj 2011. -  ožujak 2013.

 

Ukratko o projektu:

Projekt je provodio konzorcij partnera - energetska agencija Gornje Austrije OÖ Energiesparverband, a osim Agencije i Zagrebačke županije sudjeluju i partneri iz Češke, Poljske, Irske, Švedske, Slovenije, Makedonije te Španjolske. Cilj projekta bio je razvoj regionalnih tržišta za poslove Ugovaranja energetskog učinka - EPC kroz projekte rekonstrukcije javne rasvjete LED izvorima svjetlosti. Pokrenuta su 4 pilot projekta rekonstrukcije sustava javne rasvjete u gradovima Jastrebarsko, Sveta Nedelja i Zaprešić i Općini Brdovec po EPC principu financiranja. Tijekom 2014. i početkom 2015. godine provedeno je snimanje postojećeg stanja odabranih pilot dionica te je kreirana natječajna dokumentacija kao i prijedlog Ugovora o energetskom učinku.

 • EU program: IEE – Intelligent Energy Europe
 • Vrijednost projekta: 1.437.399 €
 • Vrijeme trajanja projekta: travanj 2014. – ožujak 2017.

 

Ukratko o projektu:

EE CULTURE bavio se primjenom energetske učinkovitosti u kulturnoj baštini u prekograničnom području Hrvatske i Slovenije. Proveden je u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom i slovenskim partnerima, a u sklopu projekta obnovljena je Županijska palača u Krapini te Vila Rožle u Velenju. Projekt je za cilj imao zaštitu kulturne baštine, kako bi se ona očuvala u izvornom stanju za buduće naraštaje te stvorili povoljniji uvjeti za njihovu revitalizaciju kroz primjerenu namjenu i korištenje mjera energetske učinkovitosti u prekograničnom području SLO-HR.

 • EU program: Operativni program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.
 • Vrijednost projekta: 795.401,20 €
 • Trajanje projekta: siječanj 2014 -  studeni 2015.

 


Ukratko o projektu:

Projektom je  promovirano povećano i poboljšano iskorištavanje drva lošije kvalitete za energetske svrhe, utemeljene na uspostavi lokalnih proizvodnih lanaca. Aktivnosti projekta uključivale su analize potencijala drvne biomase iz šuma i brzorastućih nasada za izabrane regije, analizu tehnologija proizvodnje drvne biomase sa okvirnim troškovima, analizu trenutne potrošnje biomase izradu baze podataka sa po 30 zgrada javne namjene koju su pogodne za prelazak na grijanje drvnom masom, izradu studija izvodljivosti, projektne dokumentacije te informiranje i obavještavanje javnosti.

 • EU program: Operativni program: IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013
 • Vrijednost projekta: 196.397,94 €
 • Vrijeme trajanja projekta: prosinac 2013. – kolovoz 2015.

 

Ukratko o projektu:

BioRES projekt pokrenut je s ciljem uvođenja inovativnog koncepta Sabirno-logističkih centara (SLC) za biomasu u Hrvatskoj, Srbiji i Bugarskoj temeljem međunarodne suradnje sa tehnološkim liderima Europe. Projektom se željelo postići povećanje tržišnog udjela domaćih opskrbnih lanaca proizvodnje goriva iz drvne biomase kontrolirane kvalitete iz šumarstava kojima se upravlja na održiv način pomoću razvoja SLC-ova kao regionalnih centara.

 • EU program: Horizon2020
 • Vrijednost projekta: 1.864.412 €
 • Vrijeme trajanja projekta: siječanj 2015. – srpanj 2017.

Ukratko o projektu:

Cilj projekta NEWLIGHT je rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete u dvije županije – Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj. Kroz projekt NEWLIGHT je za krajnje korisnike (gradove i općine) ostvareno 100%-no financiranje tehničke podrške kroz proračune županija (10%) i ELENA programa (90%), a u sveukupnom iznosu od 790.000,00 EUR. Tehnička pomoć za 57 općina i gradova financirana u sklopu projekta obuhvaća provedbu detaljnih energetskih pregleda, izradu akcijskih planova za provedbu modernizacije i rekonstrukcije sustava javne rasvjete, pripremu dokumentacije za odabir izvođača radova, uz naglasak na ESCO izvor financiranja temeljem javno-privatnog partnerstva, Ugovora o energetskom učinku  (JPPEPC) te izradu glavnog projekta izgradnje nove ili rekonstrukcije postojeće rasvjete.

 • EU program: ELENA
 • Vrijednost projekta: 20.000.000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: studeni 2015. – studeni 2018.

Ukratko o projektu:

Cilj projekta BioVill je prijenos znanja i iskustva o bioenergetskim naseljima iz zemalja u kojima bioenergetska naselja već postoje (Njemačka i Austrija) u države s manje iskustva u tom području (Slovenija, Srbija, Hrvatska, Makedonija i Rumunjska). Projektom se  potiče razvoj bioenergetskog sektora u ciljanim zemljama kroz jačanje uloge energije dobivene iz lokalne biomase. Cilj je povećati samoopskrbu naselja energijom, a samim time i povećati ulogu drvne biomase kao glavnog izvora energije na lokalnoj razini. Također, projektom se otvaraju mogućnosti za jačanje lokalnih poljoprivrednika, drvoprerađivača te malih i srednjih poduzeća (MSP). U Hrvatskoj su, kao pilot projekti, odabrane 2 općine (Perušić i Lekenik) koje će postati buduća bioenergetska naselja. Općinama će se kroz projekt pružiti besplatna stručna i tehnička pomoć u provedbi aktivnosti koje će se provoditi u okviru BioVill projekta- izrada strateških dokumenata, tehnološko-ekonomska analiza te organizacija studijskih putovanja u bioenergetska naselja u Njemačkoj i Austriji kako bi se u praksi pokazale prednosti korištenja energije biomase.

 • EU program: Obzor 2020 (Horizon 2020)
 • Vrijednost projekta: 1.998.917,50 €
 • Trajanje projekta: ožujak 2016.- veljača 2019.

 

Ukratko o projektu:

Cilj projekta EmBuild, u kojem Agencija djeluje kao partner, je pružiti podršku tijelima lokalne i regionalne samouprave u izradi i provedbi strategija poticanja ulaganja u obnovu fonda zgrada. U sklopu projekta se planiraju izraditi Dugoročne strategije poticanja ulaganja u obnovu fonda zgrada županija osnivača. Strategijama će biti obuhvaćene sve zgrade u vlasništvu/osnivačkom odnosu sa županijama.

 • EU program: Horizon2020
 • Vrijednost projekta: 1.554.192,50 €
 • Vrijeme trajanja projekta: ožujak 2016. – kolovoz 2018.

Ukratko o projektu:

Osnovni cilj projekta je povećati broj energetski obnovljenih zgrada s ciljem smanjenja energetske potrošnje i potaknuti stvaranje tržišta za specijalizirane tvrtke u sektoru energetske obnove zgrada kroz strateški i pravni okvir. Cilj projekta u Hrvatskoj je pružiti podršku provedbi Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014-2020 temeljenoj na međuregionalnoj razmjeni iskustava i dobrih primjera iz prakse. Projekt se provodi u razdoblju od 1. travnja 2016. do 30. rujna 2020. godine, a provodi se u uskoj suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

 • EU program: INTERREG Europe
 • Vrijednost projekta: 1.658.987 €
 • Vrijeme trajanja projekta: 2016. – 2020.

Ukratko o projektu:

NEW FINANCE je kapitalizacijski projekt čiji osnovni i cilj  je pružiti podršku donositeljima odluka iz javnog i financijskog sektora s ciljem pronalaska i primjene uspješnih strategija za mobilizaciju privatnog kapitala i bolju iskoristivost europskih strukturnih fondova s namjerom pokretanja novih ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u javnim zgradama. Kako bi se postigao taj cilj projekt je usmjeren na učinkovitu replikaciju uspješnih implementacijskih modela, na aktivnosti umrežavanja svih ključnih dionika iz javnog i privatnog sektora, te na podizanje kapaciteta za pokretanje i provedbu projekata energetske učinkovitosti. Projekt se od 1. studenog 2016. do 30. travnja 2018. godine provodi u 6 mediteranskih država: Bosni i Hercegovini, Italiji, Hrvatskoj, Malti, Sloveniji i Španjolskoj,  a glavni rezultati projekta su web platforma sa primjerima dobre prakse i potpisani ugovori o financiranju 5 projekata energetske obnove javnih zgrada po nekom od financijskih modela koji podrazumijeva privatna ulaganja. Provedbu projekta koordinira REGEA.

 • EU program: Europski fond za regionalni razvoj, Program transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERRANEAN
 • Vrijednost projekta: 0,93 mil.€
 • Vrijeme trajanja projekta: studeni 2016. - travanj 2018

Ukratko o projektu:

 

Osnovni cilj projekta je razrada i provedba inovativnih poreznih modela na lokalnoj razini u 9 različitih država radi poticanja korištenja lokalnih obnovljivih izvora energije.

Cilj projekta LOCAL4GREEN je pomoći lokalnim vlastima da uspostave i implementiraju inovativne lokalne fiskalne politike usmjerene na promicanje obnovljivih izvora energije u javno-privatnom sektoru i u kućanstvima unutar okvira postojećih Akcijskih planova energetski održivog razvitka koji su usvojile općine i gradovi koji su dio Sporazuma gradonačelnik za klimu i energiju. Projekt se provodi u ruralnim područjima i na otocima na području Programa Mediteran, gdje lokalne fiskalne politike imaju ključnu ulogu u povećanju iskorištavanja obnovljivih izvora energije. U sklopu projekta LOCAL4GREEN razvijena je vlastita metodologija za izradu nacrta, implementaciju, praćenje i evaluaciju lokalnih politika koje putem fiskalnih mjera promiču obnovljive izvore energije. Implementacija fiskalnih politika pridonijeti će ispunjenju prioriteta Europske unije u vezi s ublažavanjem klimatskih promjena. Projekt vodi Udruženje općina i provincija Valencije (FVMP) u Španjolskoj, a zajednički ga provodi konzorcij partnera iz devet mediteranskih zemalja. U sklopu projekta izraditi će se studije opravdanosti uvođenja fiskalne politike s ciljem poticanja korištenja obnovljivih izvora energije za 60 pilot gradova/općina. U RH, REGEA će iste izraditi  za Brdovec, Dugo Selo, Jastrebarsko, Klanjec i Pregradu. Nakon testiranja modela osigurati će se i šira primjena dobre prakse metodom kapitalizacije.

 • EU program: MED Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014. – 2020.
 • Vrijednost projekta: 2.013.423,15 €
 • Vrijeme trajanja projekta: studeni 2016. - travanj 2019. godine.

 

 

 

Ukratko o projektu:

Projekt se provodi s ciljem jačanja sposobnosti i kapaciteta lokalne i regionalne samouprave za donošenje odluka o strateškom planiranju na području gospodarenja energijom u javnim zgradama u pet mediteranskih zemalja: Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Grčkoj i Hrvatskoj u kojoj se projekt se provodi na području grada Karlovca.

 • EU program: Interreg Mediterranean
 • Vrijednost projekta: 2.234.296 €
 • Vrijeme trajanja projekta: veljača 2017. – lipanj 2019.

 

Ukratko o projektu:

Cilj projekta je jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u provedbi akcijskih planova i strategija u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. Kroz projekt će se uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i certificikacijski program kroz promoviranje Europske energetske nagrade (European Energy Award), a projektom je obuhvaćeno ukupno 30 pilot gradova u 4 zemlje članice EU.

 • EU program:  Horizon2020
 • Vrijednost projekta: 1.389.615 €
 • Vrijeme trajanja projekta: veljača 2018. – siječanj 2022.

 

Ukratko o projektu:

Projekt ima za cilj ojačati povjerenje privatnih investitora u projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na području Europske unije i zemalja kandidatkinja za ulazak u EU. Projekt će promovirati intenzivnu suradnju naprednih i partnera početnika u primjeni inovativnih mehanizama financiranja projekata (EPC, leasing modela te grupnog financiranja). Partner Agencije na projektu je i Razvojna agencija Grada Zagreba.

 • EU fond: Horizon2020
 • Vrijednost projekta: 2.005.125 €
 • Vrijeme trajanja projekta: ožujak 2018. – veljača 2021.

Ukratko o projektu:

Cilj projekta je pružanje stručne pomoći gradovima u izradi Akcijskih planova energetski održivog razvitka i ublažavanja utjecaja klimatskih promjena, tzv. SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan. Agencija je partner na projektu, a koordinator projekta je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

 • EU fond: Horizon2020
 • Vrijednost projekta: 1.808.344 €
 • Vrijeme trajanja projekta: ožujak 2018. – veljača 2021.

Ukratko o projektu:

Osnovni cilj projekta je pružanje stručne podrške za rekonstrukciju centraliziranih toplinskih sustava u većim gradovima za ukupno 7 zemalja članica EU. Partneri na projektu iz Hrvatske su Agencija i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a pružit će se podrška zainteresiranim tvrtkama koje upravljaju i vode centralizirane toplinske sustave.

 • EU fond: Horizon2020
 • Vrijednost projekta: 2.098.498 €
 • Vrijeme trajanja projekta: ožujak 2018. – rujan 2020.

Ukratko o projektu:

eCentral ima za cilj promovirati prednosti nZEB standarda gradnje u odnosu na tradicionalne modele- kroz razvoj softverskih alata za planiranje energetske obnove, organizaciju radionica na temu nZEB standarda gradnje i inovativnih financijskih mehanizama te na kraju i realizacijom tri pilot projekta izgradnje i rekonstrukcije javnih zgrada prema nZEB standardu u Sloveniji. Mađarskoj i Hrvatskoj.

 • EU fond: Interreg Central Europe
 • Vrijednost projekta: 2.670.000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: rujan 2017. - veljača 2021.

Ukratko o projektu:

Trogodišnji projekt koji ima za cilj ponuditi konkretna tehnička i edukativna rješenja za analizu i planiranje procesa optimizacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te pametno gospodarenje otpadom. Projekt REEF 2W se suočava sa izazovom razvoja i primjene rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u javnoj infrastrukturi, a partneri iz pet srednjoeuropskih zemalja udružuju snage za poboljšanje upravljanja zaštitom okoliša u urbanim sredinama. Projekt financira program Interreg CENTRAL EUROPE koji potiče suradnju u rješavanju zajedničkih izazova u srednjoj Europi. Na projektu ukupno sudjeluje 13 partnera dok provedbu istog koordinira Talijanska nacionalna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi razvoj (ENEA).

 • EU fond: European Regional and Development Fund (ERDF), Interreg CENTRAL EUROPE
 • Vrijednost projekta:  2.300.298 €
 • Vrijeme trajanja projekta: 1.06.2017. – 31.05.2020.

Ukratko o projektu:

Projekt BhENEFIT započeo je u lipnju 2017. i kroz 30 mjeseci svoga trajanja bavit će se, među ostalim, poboljšanjem kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine i resursa. Na inovativan način povezuje građevinsku baštinu i energetski i ekološki prihvatljive alate za održivo upravljanje povijesnim urbanim područjima. Cilj projekta je izrada zajedničke strategije upravljanja zaštićenom graditeljskom baštinom za centralnu Europu te njena primjena na lokalnoj razini. Kroz projekt će se implementirati ICT alati kao pomoć svim dionicima u upravljanju i odlučivanju te prilikom obnove zaštićene graditeljske baštine. Pilot područje je Grad Karlovac.

 • EU fond: Interreg CENTRAL EUROPE
 • Vrijednost projekta: 1.850.795 €
 • Vrijeme trajanja projekta: 1.6.2017. – 30.11.2019.

Ukratko o projektu:

Cilj i svrha projekta je pokrenuti energetsku tranziciju na regionalnoj razini kroz poticanje korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora energije – drva. Projektom će se kroz 2018. godinu osim niza promotivnih i edukativnih aktivnosti rekonstruirati kotlovnica na lož ulje u Srednjoj školi Duga Resa i ugraditi kotao na drvnu sječku koja će zatim kroz model toplinskog poduzetništva biti predana na upravljanje privatnoj tvrtki odnosno pružatelju usluge ugovorne prodaje topline. Osim REGEA-e koja je koordinator, na projektu sudjeluju i Karlovačka županija te Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona i Grad Cazin.

 • EU fond: Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora
 • Vrijednost projekta: 698.681 €
 • Vrijeme trajanja projekta: srpanj 2017. – prosinac 2018.

Ukratko o projektu:

ManagEnergy inicijativa započela je u lipnju 2017. i trajat će 36 mjeseci. Za provedbu inicijative Europska komisija je putem tendera izabrala projektni konzorcij koji zajednički koordiniraju Limerick Institute of Technology i Agencija, a sudjeluju još i FEDARENE, Berlinska energetska agencija, Energetska agencija Gornje Austrije, Tipperary energetska agencija te dvije hrvatske tvrtke – IT specijalisti Cognita i Millenium promocija. Naglasak projekta je na poticanju 500 – 900 milijuna projektnih investicija u održivo korištenje energije te pripremi energetske tranzicije u širokom opsegu na lokalnoj i regionalnoj razini što se planira postići kroz novi web i društvene mreže, 8 trodnevnih treninga (Master Class) u Bruxellesu, 21 dvodnevnih misija širom EU-28, te tri godišnja događanja umrežavanja energetskih agencija na EU razini.

 • EU fond: Europska komisija
 • Vrijednost projekta: 700.000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: srpanj 2017. – srpanj 2020.

Ukratko o projektu:

Cilj projekta bio je ujednačiti metodologije za procjenu energetskog potencijala biomase (prvenstveno šumske i poljoprivredne) za područje zemalja članica i kandidata EU, a u svrhu poboljšanja alata za planiranje i donošenje odluka o provedbi programa i projekata energetskog iskorištavanja biomase. Koordinator projekta bilo je Sveučilište u Freiburgu (Njemačka), a konzorcij je uključivao ukupno 15 partnera iz 9 zemalja EU te Ukrajine.

 • EU fond: 7th Framework Programme
 • Vrijednost projekta: 1.815.991 €
 • Vrijeme trajanja projekta: ožujak 2008. – studeni 2010.

Ukratko o projektu:

U okviru projekta izrađena je studija izvodljivosti rekonstrukcije javne rasvjete za Grad Priština (Kosovo) u koordinaciji s Berlinskom energetskom agencijom. Projektom je proveden preliminarni energetski pregled sustava javne rasvjete, provedena analiza tehničkih i tehnoloških aspekata postojećeg sustava te preporuke za rekonstrukciju odnosno novu opremu i infrastrukturu, provedena analiza pravnih aspekata te ekonomsko-financijska analiza i prikazani najvažniji pokazatelji. Zaključno dane su preporuke za daljnju provedbu rekonstrukcije sustava javne rasvjete za Grad Prištinu.

 • EU fond: EBRD

Ukratko o projektu:

Za potrebe Svjetske Banke (World Bank) provedena je analiza sektora energetske učinkovitosti u zgradarstvu na području Republike Hrvatske. Aktivnosti su uključivale ocjenu nacionalnog okvira (pravnog, institucionalnog, tržišnog), analizu dosadašnjih programa i inicijativa na području energetske obnove zgrada (prvenstveno stambenih te zgrada javne namjene) te pripremu podloga za izradu akcijskog plana (Roadmap) za provedbu programa i projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

 

 • Fond: World Bank

Ukratko o projektu:

U okviru Međunarodne energetske agencije (International Energy Agency – IEA) od 2008. godine REGEA je sudjelovala u radu projekta koji je imao kao osnovni cilj prijenos znanja i razmjenu iskustava i dobre prakse iz područja energetskog iskorištavanja biomase, s naglaskom na analizu socijalnih i gospodarskih učinaka. U projektu su sudjelovali stručnjaci iz vodećih svjetskih zemalja na području korištenja biomase – Austrije, Kanade, Švedske, Japana, Njemačke, Norveške, Irske, Ujedinjenog Kraljevstva, Novog Zelanda te Hrvatske.

 • Fond: International Energy Agency – Bioenergy Implementing Agreement
 • Vrijednost projekta: 300.000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: 2000. – 2012.
Top