REGEA

Projekt NEW FINANCE

Projekt NEW FINANCE (Novi mehanizmi financiranja energetske učinkovitosti u zradama javne  namjene) ima za svrhu pružiti podrškudonositeljima odluka iz javnog i financijskog sektora u  pronalaženju i primjeni uspješnih strategija za mobilizaciju privatnog kapitala i bolju iskoristivost  europskih strukturnih fondova. Namjera projekta NEW FINANCE je pokretanje novih ulaganja u projekte povećanja energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim zgradama. Cilj se planira postići kroz replikaciju uspješno proevednih modela i kroz aktivnosti  umrežavanja ključnih dionika iz javnog i privatnog sektora.

Program: INTERREG MEDITERRANEAN

Skraćeni naziv projekta: NEW FINANCE

Puni naziv projekta: Novi mehanizmi financiranja energetske učinkovitosti u zradama javne namjene

Proračun projekta: 931,600.37 €

ERDF/IPA: 85%

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Vodeći partner na projektu: Regionalna energetska agencijaSjeverozapadne Hrvatske (REGEA)

Članovi projektnog konzorcija:

  1. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)
  2. Energetski institute Katalonije (ICAEN) Španjolska
  3. Energetska agencija regije Abruzzo (ARAEN) – Italija
  4. Energetska agencija za inteligentno upravljanje energijom na Malti (MIEMA) – Malta
  5. Energetska agencija Savinjske, Šaleške i Koroške regije (KSSENA) – Slovenija
  6. Razvojna agencija Unsko - sanskog kantona (RAUSK) – Bosna i Hercegovina
  7. Ministartsvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko - sanskog kantona – pridruženi partner iz Bosne i Hercegovine

Web stranica projekta: www.interreg-med.eu

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske postupa u cijelosti u skladu s odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: "Uredba"). Više informacija o provedbi postupaka obrade osobnih podataka i primjene naprijed navedene Uredbe možete pronaći na internetskoj stranici.

 

Top