Objavljeno: 06-04-2017

Grad Karlovac sufinancira ugradnju vodomjera

Grad Karlovac objavio je 6.4. 2017. godine Javni natječaj za sufinanciranje ugradnje sustava internih i sekundarnih vodomjera u višestambenim zgradama na području grada Karlovca.

Svrha sufinanciranja putem javnog natječaja je poticanje ugradnje internih i sekundarnih vodomjera sa mogućnošću daljinskog očitanja s ciljem omogućavanja naplate troška za isporuku vode prema stvarnoj potrošnji. Grad želi kroz sufinanciranje putem javnog natječaja doprinijeti smanjenju potrošnje vode u pojedinim stanovima i poslovnim prostorima, a što će kroz smanjenje individualne potrošnje izravno utjecati i na smanjenje ukupne potrošnje, odnosno na smanjenje financijskih sredstava potrebitih za podmirenje obveza u svezi isporuke vode.

Natječaj je otvoren do 8. svibnja 2017. godine, a više informacija možete saznati na službenim stranicama Grada Karlovca.