Objavljeno: 28-03-2017

Hrvatska zajednica županija u Poreču održala Program savjetovanja

Predavanje koje je održao mr. sc. Šegon bilo je na temu inovativnih financijskih instrumenata za provedbu energetskih projekata, uz naglasak na nekoliko konkretnih projekata koje REGEA provodi - NEWLIGHT, ugovorna prodaja topline iz biomase te crowdfunding platforma.

Na Programu savjetovanja sudjelovao je i župan Karlovačke županije Ivan Vučić, te predstavnici Zagrebačke i Krapinsko – zagorske županije. Raspravljalo se i o sukobu interesa, antikorupcijskim temama, ali i o pripremi i provedbi EU projekata.

U sklopu prvog savjetovanja Hrvatske zajednice županije u Poreču započela je i Mala škola protokola. Uvodno su se polaznicima obratili predavači. Ermina Duraj, voditeljica Kabineta Župana – službe za odnose s javnošću i protokol Primorsko-goranske županije, Dražen Dretar, voditelj Ureda za odnose s javnošću i protokol Grada Varaždina i Kristina Mamić, glasnogovornica Ministarstva turizma.

O sinergiji protokola i odnosa s javnošću govorio je Dražen Dretar: „Svaki naš protokolarni postupak je informacija o nama, zato je bitno da protokol i PR usko surađuju“ Naglasio je i kako su protokolarna pravila jasna, nedvosmislena i mora ih se poštivati.

Kristina Mamić održala je predavanje o organizaciji protokolarnih posjeta i njihovoj važnosti, ističući kako je načelo reciprociteta ključno za uspješnu organizaciju protokola s „domaćeg terena“ i obrnuto.

U nastavku predavanja polaznike čeka predavanje o poslovnoj i osobnoj korespondenciji.

Drugog dana Male škole protokola polaznici su imali priliku poslušati predavanje Dunje Sičaje i putem radionice izvježbati protokolarne aktivnosti.

Prvo predavanje drugog dana Male škole protokola održala je Dunja Sičaja, šefica Diplomatskog protokola u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Predavačica je polaznicima prenijela svoja iskustva u dugogodišnjem radu u protokolu.

U drugom su dijelu predavanja polaznicima predavači održali radionicu u kojoj su, podijeljeni u tri grupe, rješavali zadatke vezane uz protokol. Osim toga, polaznici su imali priliku predavačima postavljati pitanja vezana uz konkretne situacije s kojima su se susreli na svom poslu.  Polaznike su najviše interesirale teme vezane uz preseance-protokolarni red prvenstva te komunikaciju na društvenim mrežama.