Objavljeno: 27-06-2018

Održan treći po redu sastanak projekta PrioritEE

Glavna tema sastanka, osim izvještavanja o dosadašnjim provedenim aktivnostima, bila je i prezentacija i testiranje Alata za podršku lokalnim i regionalnim upravama pri donošenju odluka te je potpisan memorandum o razumijevanju između projekata PrioritEE i NEW FINANCE.

Projekt PrioritEE provodi se u sklopu programa Interreg Mediteran u razdoblju od 1.2.2017. do 30.7.2019. godine sa svrhom jačanja sposobnosti i kapaciteta lokalne i regionalne samouprave prilikom donošenja odluka o strateškom planiranju na području gospodarenja energijom u javnim zgradama u pet mediteranskih zemalja: Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Španjolskoj i Portugalu. Svaku zemlju u partnerstvu predstavlja po jedna znanstvena institucija i jedna lokalna samouprava, a sa hrvatske strane to su REGEA i Grad Karlovac. Dva su glavna produkta projekta - zajednička strategija za razvoj planova gospodarenja energijom u javnim zgradama unutar mediteranskog područja te set alata za gospodarenje energijom namijenjen lokalnoj samoupravi kojeg je potrebno testirati u odabranom pilot području. Kao pilot područje u Hrvatskoj određene su zgrade u vlasništvu Grada Karlovca koje posjeduju energetski certifikat, ukupno njih 38.

Set alata koji je zamišljen kao baza mjera energetske učinkovitosti je definiran kroz energetske preglede i certifikate sa analitičkim dijelom koji prioritizira mjere odnosno energetsku obnovu objekata prema različitim kriterijima kao što su period povrata investicije, ušteda energije, financijske uštede, trošak investicije i sl. Alat je već u naprednoj fazi te je započeto sa testiranjem istog čime će se postići da jedinice lokalne i regionalne uprave po završetku projekta dobiju alat koji će biti primjenjiv i prilagođen svim njihovim specifičnim zahtjevima i potrebama. Gradu Karlovcu, a i ostalim jedinicama lokalne i regionalne uprave time će se olakšati donošenje odluka o pokretanju investicija energetske obnove.

U svrhu jačanja tehničke suradnje kroz razmjenu informacija i postizanja zajedničkih ciljeva, u Ateni je potpisan i memorandum o razumijevanju između projekta PrioritEE i NEW FINANCE projekta, na kojem također sudjeluju i rade djelatnici REGEA-e.

NEW FINACE je kapitalizacijski projekt čiji je osnovni cilj pružiti podršku donositeljima odluka iz javnog i financijskog sektora s ciljem pronalaska i primjene uspješnih strategija za mobilizaciju privatnog kapitala i bolju iskoristivost europskih strukturnih fondova. S namjerom pokretanja novih ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u javnim zgradama, usmjeren je na učinkovitu replikaciju uspješnih implementacijskih modela, na aktivnosti umrežavanja svih ključnih dionika iz javnog i privatnog sektora te na podizanje kapaciteta za pokretanje i provedbu projekata energetske učinkovitosti.