Objavljeno: 03-04-2017

Održana konferencija Smart Public Sector

Na konferenciji su prenesena pozitivna iskustva i najbolji primjeri iz Republike Hrvatske (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Krk), kao i iz drugih europskih država (Austrija, Belgija, Irska, Estonija, Litva, Latvija, Nizozemska, Slovenija, Velika Britanija). Na jednom od panela primjere dobre prakse iz Grada Zagreba kao i potencijale poboljšanja predstavila je pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba, gđa. Mirka Jozić, predsjednica radne skupine za razvoj i implementaciju projekata pametnog grada– Zagreb Smart City, čiji je član i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske. U međusobnoj suradnji svih članova navedene radne skupine te u zajedničkoj koordinaciji Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, u ovom trenutku je u fazi izrade Strategija pametnog Grada Zagreba koja će, po uzoru na napredne europske gradove, usmjeriti Grad Zagreb na implementaciju inovativnih načina korištenja resursa i novih tehnologija, bolju koordinaciju gradske uprave te aktivno uključivanje građana u razvoj Grada, u svrhu postizanja optimalne kvalitete života građana, razvoja gospodarstva i smanjenja utjecaja na klimatske promjene.

Teme konferencije uključivale su:

  • „Pametan“ javni sektor – Što to znači i kako ga realizirati?

  • Trenutačni problemi u procesima javnog sektora – Kako ih prevladati pomoću ICT-a?

  • Uspješne metode menadžmenta ljudskih resursa – Kako povećati učinkovitost svojih zaposlenika?

  • Kako dobro poslovati sa smanjenim budžetom - upravljanje učinkovitošću u javnoj upravi

  • Pametni gradovi, pametne mreže i pametni uređaji - Kako osigurati da javni sektor konkretno i mjerljivo prati ove trendove?

  • Mobilne aplikacije kao platforma za bržu i lakšu koordinaciju javnih uprava s krajnjim korisnicima

Konferencija je uključivala i okrugle stolove s temama kao što su Koje digitalne vještine očekujemo od naših zaposlenika i građana?,Kako razviti efikasniju javnu nabavu? i Otvoreni podaci, otvorena uprava, otvoreno društvo, koji su dali priliku za aktivno sudjelovanje u raspravama svim sudionicima konferencije.

Kao neki od ključnih elemenata razvoja pametnog javnog sektora istaknuti su inovativno razmišljanje i ne zaziranje od promjena od strane uprave, dobra organizacija, praktična legislativa, uska suradnja javnog i privatnog sektora, razvoj širokopojasne infrastrukture, tehnologije i pametni uređaji, dostupnost i transparentnost podataka kao i njihovo dugoročno mjerenje i analiza, izrada strategija održivog razvoja te, najvažnije, slijeđenje unaprijed zadanog cilja neovisno o promjenama na vlasti. Kao potencijalne barijere prepoznate su zaštita privatnosti kod dostupnosti podataka, nepoznatost i nekorištenje već dostupnih rješenja te nesnalaženje u vidu korištenja dostupnih podataka. Istaknuto je da svi dionici društva doprinose razvoju pametnog grada i ugodnog vlastitog okruženja. Također, potrebno je izbjegavati direktno kopiranje tuđih rješenja te je potrebno prilagođavati se lokalnim potrebama i mogućnostima. I najvažnije, potrebno je mijenjati svijest ljudi jer bez pametnog javnog sektora i pametnih građana sama napredna tehnologija ne donosi nikakvu promjenu.

Izvor fotografija: Proper d.o.o.