Objavljeno: 16-03-2017

PREDSTAVLJENI DO SADA OSTVARENI REZULTATI PROJEKTA NEWLIGHT

Provedba projekta započela je krajem listopada 2015. godine potpisivanjem Ugovora za pružanje tehničke pomoći u sklopu programa ELENA između Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i Europske investicijske banke (EIB), a ukupno trajanje projekta iznosi 36 mjeseci. Projekt je poseban i po činjenici da okupljanja 57 gradova i općina na području Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u zajedničkom cilju rekonstrukcije javne rasvjete.

Mjere energetske učinkovitosti predviđene ovim projektom usmjerene su na zamjenu svjetiljaka putem energetski učinkovitijih tehnologija kao što su LED i instalacija sustava regulacije snage izvora svjetlosti, s potencijalom ostvarenja energetskih i troškovnih ušteda od 60%, a predviđeni su i pomoćni radovi poput rekonstrukcije stupova javne rasvjete i zamjene energetskih kabela.

Projekt NEWLIGHT u brojevima:

  • 57 jedinica lokalne samouprave zajedno u jednom projektu sa jednim ciljem;
  • Bespovratna sredstva tehničke u iznosu od 790.000 EUR;
  • Procijenjena vrijednost projekta 20 milijuna EUR (kapitalna ulaganja);
  • Modernizacija oko 35.000 svjetiljki;
  • Godišnje uštede na troškovima za energiju i održavanje 1,1 milijuna EUR.

Prva faza projekta sastojala se od izrade sve potrebne dokumentacije, ugovora i provođenja energetskih pregleda javne rasvjete pri čemu nam je svu svoju stručnu pomoć i znanje pružila REGEA.  Energetski pregledi sustava javne rasvjete uključuju sakupljanje i obradu podataka u Geografskom Informacijskom Sustavu (GIS), što je potpuno nov i napredan način kakav se u Hrvatskoj do sada nije provodio pri izradi energetskih pregleda. Prikupljeni podaci u GIS sustavu će gradovima i općinama omogućiti kvalitetnije upravljanje imovinom (javnom infrastrukturom) te osigurati transparentnu bazu podataka postojećeg sustava javne rasvjete za ESCO ponuditelje u postupku javne nabave. Potrebno je naglasiti kako se energetski pregledi, financirani u sklopu projekta, provode prema metodologiji osmišljenoj od strane REGEA-e. Svim uključenim gradovima i općinama REGEA pruža i kompletnu uslugu vođenja projekta kao što su provedba objedinjenje javne nabave za usluge izrade energetskih pregleda, izradu Akcijskih planove, izradu ugovorne dokumentacije i dokumentacije za nametanje te prijava projekata rekonstrukcije i proširenja javne rasvjete na sve dostupne izvore financiranja.

REGEA više godina provodi projekte obnove javne rasvjete, realizirano je na desetke projekata različitog investicijskog opsega, a u sklopu NEWLIGHT projekta izrađen je i koncept uspostave inovativnog financiranja projekata javne rasvjete u RH te mehanizma tehničke pomoći za pripremu novih projekata temeljen na najboljoj EU praksi. Za ovakav koncept pismo potpore dala je i Udruga gradova.

Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija predlažu žurno aktivirati sredstva iz EU (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. mjera 4.c.4 kojom je predviđeno oko 20 mil. EUR) za pilot provedbu projekta NEWLIGHT po izrađenom modelu, odnosno razraditi ovaj model i uspostaviti nacionalni sustav poticanja modernizacije javne rasvjete i za to na raspolaganje stavljaju stručnjake.